Välj en sida

 

FRAKT / LEVERANS

> Handla över 399, Få Fraktfritt inom Sverige!

> Snabb Leverans!

(Våra lagervaror levereras med leverantören inom 1-5 dagar.)

Privatpersoner/Privatadresser
Leverans av samtliga varor sker till Kundens dörr alternativt närliggande postutlämningsställe.
Avisering om utkörning sker via telefon.
Kollinummer skickas ut via mail/sms till kund.
Utkörning sker dagtid/kontorstid.

Företag/Företagsadresser
Leverans av samtliga varor sker till Företagets/Kundens dörr!
Kollinummer skickas ut via mail till kund.
Utkörning sker dagtid/kontorstid.
Leverans till företagsadress telefonaviseras ej.

 

Internationella leveranser 

Observera att det för order som skickas till länder utanför EU kan tillkomma en avgifter i form av exempelvis tull. Denna avgift inkluderas inte i den slutsumma som visas i varukorg / kassa eller på orderbekräftelsen. Köparen är ansvarig för på egen hand informera sig om de avgifter, lagar och bestämmelser som gäller i sitt land. Vi rekommenderar att du kontaktar Tullverket eller motsvarande myndighet/organisation i ditt land innan du gör din beställning för mer information vad gäller denna typ av avgifter.

 

ÅNGERRÄTT / ÖPPET KÖP / REKLAMATIONER

Öppet köp 30 dagar för bästa trygghet
För bästa trygghet för Dig som privatperson lämnar EKA-Knivar AB öppet köp 30 dagar. Du behöver inte ange orsak till returen, men vi är alltid tacksamma om vi får veta anledningen, detta för att hela tiden kunna förbättra vår verksamhet. Kontakta kundtjänst för mer info. Tel: 016-17 02 60. Varan måste vara oskadd och i ursprungligt skick. Handskas extra varsamt med produkterna tills Du bestämt dig för att behålla dessa.

Eventuella skador som uppkommit i hantering varorna kan medföra prisavdrag eller att ångerköpet inte godkänns.
Varuvärdet återbetalas till kund snarast möjligt, och alltid inom 30 dagar.
Fraktkostnader återbetalas Ej.

 

10 års garanti när du köper från EKA-Knivar AB

EKA Knivar har tillverkats med stor försiktighet och precision, med högkvalitativt stål och förstaklassmaterial, och har utsatts för den mest rigorösa kvalitetskontroll. EKA garanterar den ursprunglige köparen att knivarna lämnade vår fabrik i perfekt skick och är fria från defekter i material och hantverk.

 

Vad omfattas av garantin?
En EKA kniv som går sönder på grund av ett tillverkningsfel eller materiella defekter, kommer kunna repareras eller ersättas med en ny kniv.

Vad som inte täcks av garantin?
Något fel på grund av vårdslös eller orimlig användning, är underlåtenhet att fullgöra rimligt underhåll, skador som orsakats av felaktig användning eller olycka, trasig knivspets, missfärgningar från användning eller rostfläckar omfattas inte.

Vart vänder jag mig?
Garantiärenden sköts i första hand via återförsäljaren där du köpt produkten.

Försiktighetsåtgärder
Knivarna är vassa så använd dem med försiktighet och håll dem utom räckhåll för barn. Använd aldrig ditt knivblad som en yxa eller ett stämjärn. Använd den heller inte för att slå, banka eller bända. Likaså avrådes att användas som substitut till skruvmejsel. Rengör din kniv efter varje användning, torka den väl, olja den med en naturolja och förvara den på en torr plats. Var noga med att behålla kvitto eller en kopia av ditt inköpsbevis.

PAYEX BETALNING

Betalningsmetoder

De olika betalningsmetoder som erbjuds är: Masterpass, Swish, Kortbetalning och Faktura.

Vad är Swish betalning?

Vad är Masterpass betalning?

Användarvillkor för PayEx Faktura (SE)
Information om personuppgifter och kreditprövning

Insamling av personuppgifter och kreditprövning är en förutsättning för vi ska kunna behandla önskemål om betalning på kredit. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Tas en kreditupplysning kommer en kopia att skickas till dig per post. Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Vi kommer att lämna de personuppgifter som inhämtas i samband med köp till PayEx, 621 88 Visby, som behandlar personuppgifter i syfte att utföra identifikation och kreditkontroll, för fakturering och annan hantering som är knuten till fordran, samt för statistik- och analysändamål exempelvis för att undvika bedrägerier, för att utveckla nya produkter och för beslutsstöd vid inkasso. Uppgifterna kan lämnas ut till underleverantörer och till myndigheter och annan som har rätt till uppgifterna enligt lag. Uppgifterna kan också användas för marknadsföring av PayEx produkter, via brev, e-post eller på annat sätt, om du inte skriftligen anmäler till PayEx att du inte samtycker till detta på den adress som PayEx anvisar.

Information om överlåtelse: ”Fordran kommer att överlåtas till PayEx Sverige AB, 556735- 5671, S:t Hansplan 1, 621 88 Visby. Betalning med befriande verkan kan därför bara ske till PayEx på det konto som PayEx anvisar”.

Leveransvillkor: Leverans sker till din folkbokföringsadress.

Betalningsvillkor: Faktureringsavgift tas ut med följande belopp: 0kr. Faktura ska betalas så att den är mottagaren till handa senast 14 dagar efter fakturadatum. Vid försenad eller utebliven betalning tillkommer dröjsmålsränta med gällande reporänta + 19,00%, dock lägst 20 % samt ersättning för skriftlig betalningspåminnelse med det belopp som anges i lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader mm eller motsvarande lag som ersätter denna”.

Användarvillkor för PayEx Delbetala (SE) Information om personuppgifter och kreditprövning

Insamling av personuppgifter och kreditprövning är en förutsättning för vi ska kunna behandla önskemål om betalning på kredit. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Tas en kreditupplysning kommer en kopia att skickas till dig per post. Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Vi kommer att lämna de personuppgifter som inhämtas i samband med köp till PayEx, 621 88 Visby, som behandlar personuppgifter i syfte att utföra identifikation och kreditkontroll, för fakturering och annan hantering som är knuten till fordran, samt för statistik- och analysändamål exempelvis för att undvika bedrägerier, för att utveckla nya produkter och för beslutsstöd vid inkasso. Uppgifterna kan lämnas ut till underleverantörer och till myndigheter och annan som har rätt till uppgifterna enligt lag. Uppgifterna kan också användas för marknadsföring av PayEx produkter, via brev, e-post eller på annat sätt, om du inte skriftligen anmäler till PayEx att du inte samtycker till detta på den adress som PayEx anvisar.

Information om överlåtelse

”Fordran kommer att överlåtas till PayEx Sverige AB, 556735- 5671, S:t Hansplan 1, 621 88 Visby. Betalning med befriande verkan kan därför bara ske till PayEx på det konto som PayEx anvisar”.

Vill du delbetala dina inköp och blir godkänd vid kreditprövning får du ett avtal om kontokredit med PayEx Sverige AB, 556735-5671, S:t Hansplan 1, 621 88 Visby. När du öppnar kontokrediten fastställs en övre kreditgräns som motsvarar ditt första inköp. Efter hand som du betalar din tidigare skuld kan du lägga till nya inköp upp till den övre kreditgränsen. Kreditgränsen kan höjas efter särskild överenskommelse och ny kreditprövning.

Leveransvillkor

Leverans sker till din folkbokföringsadress.

Betalningsvillkor

Alla dina inköp som du väljer att delbetala samlas på ett konto som aviseras månadsvis. Lägsta belopp att betala per månad är för närvarande 1/20 av utnyttjad kredit, dock lägst 100 kronor. Du ska också betala ränta på obetald kredit med gällande reporänta + 17,00% per år, dock lägst 18,00 % per år och aviavgift med för närvarande 29 kronor per avi. Exempel effektiv ränta: Om ett kreditbelopp på 10 000 kronor avbetalas på 12 månader, där räntan är 18,00% per år på utestående kreditbelopp och aviavgiften 29 kronor per avi, blir den effektiva räntan 26,88 %.”

Du hittar allmänna vilkor för PayEx Delbetala på PayEx hemsida www.payex.se/avtal

Länk till Delbetala – EU standardisering: Standardisering
Länk till Delbetala – Allmäna villkor: Delbetala

Personuppgifter

Innan du kan ‘köpa produkt / ingå ett avtal med oss’ behöver vi i regel personuppgifter som; Namn, Adress, Telefon samt E-mail. Vi registrerar dina personuppgifter för att kunna leverera varan till dig. Genom att leverera dina personuppgifter till oss så accepterar du att vi kan kontakta dig via e-post, via nyhetsbrev eller SMS, angående detaljerna i din beställning. Men också för att hålla dig uppdaterad kring produkten, liknande produkter vi erbjuder, möjliga reservdelar som kan vara av intresse, samt eventuella kampanjer. När vi samlar in personuppgifter via våran hemsida, så ser vi till att det sker i samband med ditt uttryckliga medgivande, så att du alltid är informerad om exakt vilken information som samlas in och varför. Allas uppgifter behandlas enligt Personuppgiftslagen.

Lagring

Uppgifterna registreras hos ‘EKA knivar AB’ och lagras i 7 år, räknat från utgången av det räkenskapsår som handeln är genomförd. Uppgifterna lagras i enlighet med kapitel 7 i Bokföringslagen. Ett syfte med att lagra den längre perioden är bland annat att ‘EKA Knivar AB’ skall kunna gå kund tillmötes om hen gör anspråk på att nyttja EKA’s ’10 års garanti’.

Uppgifterna lagras säkert och konfidentiellt på datorer med begränsad åtkomst och i kontrollerade faciliteter. Säkerhetskontrollen revideras fortlöpande för att vi alltid skall kunna hantera användaruppgifterna försvarligt med hänsyn till dina rättigheter. 100% säkerhet vid överföringar på internet kan inte garanteras. Det finns risk för att andra otillbörligen tilltvingar sig åtkomst till upplysningarna när de skickas och lagras elektroniskt, och du lämnar därför ut dina personuppgifter på eget ansvar.

Den snabba utvecklingen på internet betyder att ändringar i våras hantering av personuppgifter kan bli nödvändiga, och vi förbehåller oss därför rätten att ändra eller uppdatera de nuvarande riktlinjerna för hantering av personuppgifter. Om detta blir aktuellt så uppdateras ”Senast uppdaterat” i botten av denna sida. Om det handlar om omfattande ändringar så kommer vi även att ge besked om detta via vår webbsida. Vi lagrar inte kundupplysningar krypterat. Vi överför inte kundupplysningar krypterat.

Vem har tillgång? Direktören för ‘EKA knivar AB’ har tillgång till de uppgifter som registreras om dig. Den dataansvarige på eka-knivar.se är Kennie Mellgren, Marketing Advisor.

Tredjepart

Uppgifter lämnade till ‘EKA knivar AB’ vidarebefordras eller säljs inte på något sätt vidare till tredjepart, såvida det inte är i samband med en omstrukturering, eller hel eller delvis försäljning av hela företaget. En eventuell vidarebefordran av uppgifter i en sådan situation kommer då att ske i enlighet med Personuppgiftslagen. Vi registrerar inte några känsliga personuppgifter.

Invändningar och Registerutdrag

Som registrerad hos ‘EKA knivar AB’  så har du alltid rätt att invända mot registreringarna. Dessutom så har du rätt till att begära ett utdrag av de uppgifter, som har registrerats om dig.

Om en uppgift är felaktig eller eller irrelevanta så har du rätt att kräva att den rättas eller tas bort. Dessa rättigheter har du enligt Personuppgiftslagen. Begäran om registerutdrag och rättelser skall skickas skriftligen till ‘EKA knivar AB’ via e-post info@eka-knivar.se.

Klagomål

Om du vill skicka ett klagomål angående ditt köp så skall du kontakta kundservice via e-mail; info@eka-knivar.se eller alternativt via telefon; 016 – 170 260. Du kan klaga över behandlingen av personuppgifter och data om dig. Klagomålet skall skickas till Datainspektionen.

Tvist

Tvister mellan företaget och kunden avgörs enligt svensk lag.

Cookies

En cookie är en liten informationspost, som lagras i din webbläsare. Det är inte ett program, och den kan inte läsa eller förstöra data i din dator eller enhet. Det är enbart den webbsida som har lagt cookien i din webbläsare som kan läsa den. Cookien kan inte innehålla virus eller liknande och som kan skada din dator. Läs mer om cookies på www.cookiecentral.com.

På www.eka-knivar.se används cookies enbart för att optimera funktionaliteten på webbsidan, med syfte att förbättra kundupplevelsen, t.ex. genom att komma ihåg inställningar. Cookies kan tas bort/blockeras: http://www.minacookies.se/allt-om-cookies/cookiehantering/ Vid övriga frågor vänligen kontakta oss så hjälper Vi dig så gott det går!

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial